Jan Faktor - profilová fotka

Jan Faktor

Šéf-instruktor školy smyku MAX CARS

VĚK: 43 let - pochází z Dobříše – má 3 děti Mezi jeho záliby patří sportovní vozy, srdcovou záležitostí je pak automobilka Ferrari. Volný čas rád tráví s rodinou, nejlépe někde v teple a u moře. Jan je již 17. rokem hlavním lektorem kurzů bezpečné a sportovní jízdy na Polygonu MAX CARS ve Dlouhé Lhotě u Příbrami. Jménem tohoto akreditovaného centra bezpečné jízdy přispívá k osvětě bezpečnosti silničního provozu v rámci reportáží, článků a jiných publikací. Sám osobně se nejraději zaměřuje na výchovu „čerstvých“, mladých a nezkušených řidičů, protože jak říká „člověk u těchto klientů vidí okamžitě dobré výsledky a zlepšení, a to po každém nácvikovém prvku při výcviku na Polygonu, samozřejmě při kurzech pod profesionálním a odborným vedením. Dnes je Jan zván jako poradce či odborník bezpečné jízdy, a to nejen do medií, ale například i při testech nových modelů vozů uváděných na trh. Jeho mottem z pozice lektora je „Instruktor, který nedokáže naučit, není dobrý instruktor“

🌐 Web:http://www.maxcars.cz/

Kurzy

Jan Faktor přednáší ve všech těchto kurzech