Petr Dvořák - profilová fotka

Petr Dvořák

Lektor fyziky

Přednáší základní kurz vysokoškolské fyziky (mechanika, elektromagnetismus), je popularizátorem vědy (NaturTech, Generace Y, Noc vědců,...). Petr Dvořák vystudoval obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, kde nyní dokončuje doktorské studium a plánuje věnovat se akademické kariéře. Na této fakultě také přednáší základní kurzy vysokoškolské fyziky (mechanika a elelktromagnetismus) a věnuje se aktivně vědeckému bádaní v oblasti optických vlastností nanostruktur, tzv. plazmonika. Vedle této aktivity se věnuje popularizaci vědy na středních školách a pro laickou veřejnost. Jeho záliby jsou astronomie a windsurfing, kde využívá teoretické fyzikální poznatky v praktickém životě.

Kurzy

Petr Dvořák přednáší ve všech těchto kurzech